Aktualna strona chóru

"HASŁO" aktywny link :

http://chorhaslo.blogspot.com

 

Poprzednia strona  chóru "HASŁO": link: http://www.chorhaslo.pl

 
 
 
 

Uwaga:

 aktywny link do strony

archiwalnej:

http://www.chorhaslo.pl/historia.html

 
 
 
 
 

 

Występ jubileuszowy chóru Hasło w 2008r. z okazji 85-lecia jego założenia, w auli Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej.