1. Przed Domem Kultury w Kole 1998r, gdzie chór Hasło po raz drugi
zdobył w konkursie pierwsze miejsce- "Złote Koło".
  
2.Występy gościnne w maju 2001r, podczas międzynarodowego przeglądu chórów w Zadarze- Chorwacja
 
 3. Festiwal Chórów "Święto Pieśni - Ołomuniec 2002" w Czechach. W tym Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym, chór Hasło kierowany przez Henryka Górskiego zdobywa dwa srebrne medale w kategoriach: "Pieśń ludowa" oraz "Muzyka kościelna i sakralna a capella"
 
4. Nasz występ gościnny w 2013r. z kolędami, w Wielkopolskim Centrum Onkologii     
 
 5. Spotkanie chórzystów, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  w 2013r
 
6.  Próba naszego chóru, corocznie goszczonego przez Zarząd Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie 
 
7.  Chalin, zwiedzamy Park Krajobrazowy        
 
 8. Koncert w Botaniku 6.06.2015r, w podziękowaniu za ugoszczenie nas w Ośrodku Szkoleniowym w Chalinie  
 
9. Wrześniowy weekend (9 -11.09.2016 r.) w Chalinie- od dawna był wyczekiwany przez członków chóru HASŁO.  
  
 10. Podczas "spotkania andrzejkowego" 28.11.2016r
  
11. Spotkanie opłatkowe 19.12.2016r, otwarte przez zaprzyjaźnionego z nami ks. kanonika Polocha, b. proboszcza  kościoła p.w. Najświętrzego Zbawiciela, połączone z błogosławieństwem, łamaniem opłatków i  składaniem życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją, Święty Mikołaj wręczył skromne upominki, potem było wspólne ucztowanie i śpiewanie kolęd.  

12. Zakończenie sezonu chóralnego 2016/2017 r.na działce, połączone z biesiadą i nieodłącznym śpiewem

 
    13. Jubileusz 95-lecia chóru Hasło miał miejsce 11.11.2017r. w Auli Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej, połączony z koncertem oraz wręczeniem odznaczeń śpiewaczych dla zarządu i zasłużonych chórzystów. Występ chóru, pod batutą wieloletniego dyrygenta i pedagoga Henryka Górskiego, zapowiadał były członek zespołu Andrzej Chylewski, ceniony znawca i krytyk muzyczny.